naše logo

menu

úvodní stránka
o nás
kontakty
personální zajištění
fotogalerie
pravidelný program
odpolední kroužky
ostatní stálé služby
kurzy, jednorázové akce
cvičení pro dospělé
akce v Nehvizdech
dokumenty
dětské skupiny
užitečné odkazy
učíme se
tipy na výlet
autor stránek

naše akce

Fotografická soutěž
 na téma Vánoce

DS - ZŠ Dýňování
a podzimní tvoření

DS ZŠ - Dráčkový týden a cvičení v sokolovně

Září, říjen v dětské skupině Městys

Podzimní HERNY - cvičíme, tvoříme, zpíváme, hrajeme
si a povídáme 

Dětské skupiny
na výletě ve svíčkárně

Zážitková výchova
v dětských skupinách - Téma jak se zvířátka chystají na zimu

Nedělní "babinec": Tvoření mandal - 10/2018

Den otevřených dveří

Výlet do Čelákovic

Dětská skupina
v ZOO Praha
 

personální zajištění
Mgr. Jitka Záhrobská - vedoucí DC Dráček a dětských skupin.
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management a Andragogika.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC. Matka dvou dětí. Lektorka zájmového kroužku Přípravka a JUNIOR karate. Osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí tábora“ a zdravotník zotavovacích akcí. Vede příměstské i pobytové tábory.


Iveta Doležalová - zástupkyně vedoucí pro DC Dráček. Chůva v dětské skupině.
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Svědomitá, pečlivá, starostlivá. Rodičovské zkušenosti. Absolventka kurzů první pomoci, logopedie, výchovy a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích. Vede příměstské tábory, tematické víkendy. Lektorka kroužku Vaření. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.

Do našeho týmu dále patří


Jitka Černá -
chůva v dětské skupině
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Pracuje v dětských skupinách jako chůva.V DC Dráček vede příměstské tábory. 
Zodpovědná, komunikativní, aktivní. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.


Jana Ryklová - chůva v dětské skupině
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Maminka 3 dětí, spolehlivá, pečlivá, starostlivá. Pracuje v dětských skupinách jako chůva,
v DC Dráček pořádá příměstské tábory i pobytové tábory. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.


Jitka Hafeezová - chůva v dětské skupině
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Pracuje v dětské skupině jako chůva. Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, kurzy první pomoci, v sociální a psychologické oblasti. Praxe v jeslích a sociálních zařízeních. Pozitivní, milá, přívětivá a trpělivá. 


Mgr. Veronika Kohoutová
absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Maminka roční Nely. Komunikativní, kreativní, tvořivá, zodpovědná. Vede hernu v DC Dráček a aktivity spojené s maminkami na RD. Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Pracuje jako chůva v dětských skupinách na zkrácený úvazek.


Ing. Jitka Pavelková
Vede s Veronikou hernu v DC Dráček. Absolventka kvalifikačního kurzu "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky".
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Maminka dvou dětí, v současné době na rodičovské dovolené. 


Gita Kresta
Pomocná chůva v dětských skupinách. Stará se o svačinky pro děti, připravuje postýlky a pomáhá dětem např. s oblékáním. Uklízí všechny prostory v DC Dráček a je zároveň lektorkou jógy pro děti i dospělé. Má vřelý vztah k dětem, který je dětmi opětován svou náklonností k ní. Je otevřená, milá, upřímná a srdečná.