naše logo

menu

úvodní stránka
o nás
kontakty
personální zajištění
fotogalerie
pravidelný program
odpolední kroužky
ostatní stálé služby
kurzy, jednorázové akce
akce v Nehvizdech
dokumenty
dětská skupina
užitečné odkazy
učíme se
tipy na výlet
autor stránek

naše akce

DS - ZŠ Dýňování
a podzimní tvoření

DS ZŠ - Dráčkový týden a cvičení v sokolovně

Září, říjen v dětské skupině Městys

Podzimní HERNY - cvičíme, tvoříme, zpíváme, hrajeme
si a povídáme 

Dětské skupiny
na výletě ve svíčkárně

Zážitková výchova
v dětských skupinách - Téma jak se zvířátka chystají na zimu

Nedělní "babinec": Tvoření mandal - 10/2018

Den otevřených dveří

Výlet do Čelákovic

Dětská skupina
v ZOO Praha
 

personální zajištění
Bc. Jitka Záhrobská - vedoucí DC Dráček a dětských skupin.
Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC. Matka dvou dětí. Lektorka zájmového kroužku Přípravka a JUNIOR karate. Osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí tábora“ a zdravotník zotavovacích akcí. Vede příměstské i pobytové tábory.


Iveta Doležalová - zástupkyně vedoucí pro DC Dráček. Zástupkyně pro dětskou skupinu Městys Nehvizdy.
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Svědomitá, pečlivá, starostlivá. Rodičovské zkušenosti. Absolventka kurzů první pomoci, logopedie, výchovy a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích. Pracuje v dětské skupině Městys Nehvizdy jako chůva a má na starosti výchovný program. Vede příměstské tábory, tematické víkendy. Lektorka kroužku Vaření. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.

Do našeho týmu dále patří


Hana Adamusová – zástupkyně pro dětskou skupinu Nehvizdy 2 (zřizovatel ZŠ)
Maturita v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika, aktivní hra na flétnu a kytaru,
absolventka kurzů "Muzikoterapie", "Orfovy hudební nástroje", první pomoc a další. Pracuje
v dětské skupině Nehvizdy 2 jako chůva a má na starosti výchovný program. Zpívá v nehvizdském sboru.


Jitka Černá -
chůva v dětské skupině
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Pracuje v dětských skupinách jako chůva.V DC Dráček vede volnou hernu a příměstské tábory. 
Zodpovědná, komunikativní, aktivní. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.


Jana Ryklová - chůva v dětské skupině
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Maminka 3 dětí, spolehlivá, pečlivá, starostlivá. Pracuje v dětských skupinách jako chůva,
v DC Dráček pořádá příměstské tábory i pobytové tábory. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.


Jana Škachová
Kvalifikace: předškolni a mimoškolní pedagogika (maturita), specializace - tělesná výchova
Praxe: učitelka v mateřské škole, lektorka tanečních kurzů pro děti, oddílová vedoucí na dětských táborech.
Od dětství se věnuje tanci. Vedla taneční kurzy pro děti. Byla trenérkou a choreografkou dívčí taneční skupiny
a lektorkou Zumba fitness. Momentálně vede nově vzniklou dětskou taneční skupinu Dráček.
Máma 2 kluků. Pracuje na zkrácený úvazek jako chůva v dětské skupině Nehvizdy 2.


Mgr. Veronika Kohoutová
absolventka Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze. Maminka roční Nely. Komunikativní, kreativní, tvořivá, zodpovědná. V DC dráček vede volnou hernu a kroužek „Šikulka“.