Provozní řád (v herně)

Za děti, jejich bezpečnost a chování zodpovídají rodiče.

Dbejte pokynů zaměstnankyně DC Dráček. V případě porušování pravidel či nevhodného chování je oprávněna vykázat z herny.

Při vstupu se zapište do návštěvní knihy.

Pokud si dáte kávu, či jiné občerstvení – zapište jej ihned do kolonky ke jménu v návštěvní knize.

Platba za vše se uskuteční až budete odcházet z herny.

O kávu požádejte zaměstnankyni, ráda vám ji připraví. Nabízíme překapávanou, rozpustnou nebo „kapslovou“ Dolce gusto.

Použité nádobí odkládejte na tác. Myje jej zaměstnankyně.

Tašky odkládejte na určené místo – pod tabuli. Nenechávejte v herně z bezpečnostních důvodů (hrozí zakopnutí dítěte a pád).

Kabáty, bundy odkládejte pouze na chodbě.

Děti jí pouze u stolu – neběhají s jídlem ani pitím po herně. Jakmile dítě dojí, ukliďte po něm svačinu nebo dejte do uzavřeného boxu. Také pití zajistěte proti použití jiným dítětem.

Horké nápoje (kávu, čaj) nenechávejte bez dozoru na místech, kde mohou děti dosáhnout !!! 

V době hraní nedávejte dětem bonbony, žvýkačky, lízátka.

Veškerá hygiena - přebalování a nočníky provádějte pouze na WC. Jsou zde nočníky, přebalovací pult a odpadkový koš na použité pleny.

Děti neběhají v herně a neskáčou do bazénu s kuličkami. Důvodem je bezpečnost všech dětí.

Hračky uklízí průběžně maminky po svých dětech a zaměstnankyně – také z důvodu bezpečnosti.

V době řízeného programu není účast povinná. Doporučujeme děti zapojit, maminky pomáhají.

V celém areálu platí zákaz kouření  a požívání alkoholu a omamných látek. Zákaz vstupu se zvířaty.

Za své osobní věci je zodpovědný každý návštěvník. V případě krádeže či poškození DCD nepřebírá zodpovědnost za vzniklou škodu.

Přísný zákaz vstupu dětí či rodiče s akutně probíhajícím infekční chorobou včetně rýmy, průjmu apod.

V případě jakýchkoliv požadavků, připomínek kontaktujte zaměstnankyni.

Návštěvník bere na vědomí a uděluje souhlas s pořizováním fotografií pro účely zpravodajství o dění v dětském centru. V případě nesouhlasu nahlaste službě.