Podmínky pro tábory

Podmínkou účasti na táboře je vyplnění a odeslání přihlášky na webu DC Dráček a úhrada celé částky za tábor musí být provedena do 30.4.2024. Pokud nebude uhrazeno včas, místo je automaticky zrušeno a nabídnuto náhradníkům.

V případě zrušení registrace po 1.4.2024 se peníze vrátí pouze v případě obsazení místa náhradníkem.

Povinné dokumenty, které se předkládají před nástupem na tábor: bezinfekčnost s datem nástupu na tábor, evidenční list.

Kontakt na lektora tábora obdržíte minimálně 10 dní před konáním tábora e-mailem spolu s dalšími informacemi. 

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem, tzn. před zahájením tábora !!!

V případě, že dítě odchází z tábora samo-musí se uvést v přihlášce.

V průběhu tábora je dítě zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel, zažívací problémy).

V případě výskytu onemocnění je rodič ihned informován a rodič zajistí okamžité vyzvednutí.

V případě neúčasti na táboře se peníze nevrací (ani ze zdravotních důvodů). V případě zrušení tábora způsobené na straně pořadatele nebo epidemiologickou situací se vrátí celá částka. V případě zrušení tábora před jeho zahájením se peníze vrací pouze v případě obsazení místa náhradníkem.

Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu tábora nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení účasti dítěte na táboře. Tomuto kroku předchází upozornění vedoucí DC Dráček, která o tom rozhoduje. V tomto případě se peníze nevrací.