Podmínky pro tábory

Podmínkou účasti na táboře je vyplnění a odeslání přihlášky na webu www.dcdracek.cz a úhrada poplatku.

Bez přihlášky a úhrady nebude dítě na tábor vpuštěno.

Rodiče obdrží e-mailem „Evidenční list dítěte“, který vyplněný odevzdají před táborem (lze e-mailem).

Kontakt na lektora tábora obdržíte předem e-mailem.

 

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem.

V průběhu tábora je dítě zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel, zažívací problémy).

V případě výskytu onemocnění je rodič ihned informován a rodič zajistí okamžité vyzvednutí.

V případě neúčasti na táboře se peníze nevrací.

V případě uvedení na přihlášce „Dítě vyzvedne oprávněná osoba“ jste povinni vyzvednout dítě u dveří konání tábora, ne v přízemí na chodbě. Lektorka kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby.

V případě pozdního vyzvednutí dítěte z tábora je splatná pokuta ve výši 100,-Kč. Informováni budete prostřednictvím vedoucí DC Dráček.

Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu tábora nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení účasti dítěte na táboře. Tomuto kroku předchází upozornění vedoucí DC Dráček, která o tom rozhoduje.