Podmínky pro kurzy a akce

Podmínkou účasti na registrovaném kurzu je vyplnění a odeslání přihlášky na webu www.dcdracek.cz a úhrada poplatku.

Bez přihlášky a úhrady nebude účastník vpuštěn.

V průběhu kurzu je účastník zdravotně způsobilý, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel, zažívací problémy).

V případě výskytu onemocnění je lektor oprávněn vykázat účastníka z kurzu. V případě nezletilé osoby je ihned informován zákonný zástupce, který je povinen zajistit okamžité vyzvednutí.

V případě neúčasti na kurzu se peníze nevrací.

V případě uvedení na přihlášce „Dítě vyzvedne oprávněná osoba“ jste povinni vyzvednout dítě u dveří konání kurzu, ne v přízemí na chodbě. Lektorka kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby.