Pravidla pro kroužky

Podmínkou účasti na kroužku je vyplnění a odeslání přihlášky na webu www.dcdracek.cz a úhrada poplatku.

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem. 

Dítě je zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel). 

V případě výskytu onemocnění může lektor vyloučit dítě z hodiny po konzultaci s vedoucí DC Dráček, která neprodleně informuje rodiče.

 Náhradní hodiny z důvodu neúčasti účastníka na kroužku se neposkytují. Kurzovné se v průběhu pololetí nevrací.

 V případě zrušení hodiny centrem Dráček se náhradní hodiny  uskuteční na konci pololetí (po skončení uhrazených lekcí), ve stejný den i hodinu. V případě zrušení kroužku z důvodu vládního nařízení (epidemie nemoci Covid-19) se kroužek bude konat po zrušení nařízení, nejpozději do konce školního roku. Pokud se neuskuteční do této doby, peníze se vrací účastníkům.

V době školních prázdnin či ředitelského volna nehvizdské ZŠ se kroužek nekoná. Výjimkou je kroužek "Cvičení rodičů s dětmi".

 Kontakt na lektory neposkytujeme. Kontaktní osobou je vedoucí DC Dráček, Mgr. Jitka Záhrobská (tel. 606 113 664). V případě komunikace s lektorem můžete využít osobní kontakt před zájmovým kroužkem či po něm (při vyzvedávání) případně domluvit konzultaci přes vedoucí DC Dráček.

 V případě uvedení na přihlášce „Dítě odchází sám – NE“, jste povinni vyzvednout dítě u dveří konání zájmového kroužku, ne v přízemí na chodbě. Lektor kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby.

 V případě pozdního vyzvednutí dítěte ze zájmového kroužku je splatná pokuta ve výši 100,-Kč. Informováni budete prostřednictvím vedoucí DC Dráček.

 Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu kroužku nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení kroužku. Tomuto kroku předchází písemné upozornění, osobní konzultace s vedoucí DC Dráček. O ukončení rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 Rodiče nemohou být na kroužku přítomni. Přítomnost lze domluvit pouze po předchozí domluvě s vedoucí DC Dráček.