Pravidla pro kroužky, přihláška, GDPR formulář

Podmínkou účasti na kroužku je vyplnění a odeslání přihlášky na webu www.dcdracek.cz a úhrada poplatku.

Bez přihlášky a úhrady nebude dítě na kroužek vpuštěno.

 

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem.

 

Dítě je zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel)

 

V případě výskytu onemocnění může lektor vyloučit dítě z hodiny po konzultaci s vedoucí DC Dráček, která neprodleně informuje rodiče.

 

Náhradní hodiny z důvodu neúčasti účastníka na kroužku se neposkytují.

 

V případě zrušení hodiny centrem Dráček se náhradní hodiny  uskuteční na konci pololetí (po skončení uhrazených lekcí), ve stejný den i hodinu.

Kurzovné se v průběhu pololetí nevrací z žádného důvodu.

 

Kontakt na lektory neposkytujeme. Kontaktní osobou je vedoucí DC Dráček, Mgr. Jitka Záhrobská (tel. 606 113 664). V případě komunikace s lektorem můžete využít osobní kontakt před zájmovým kroužkem či po něm (při vyzvedávání) případně domluvit konzultaci přes vedoucí DC Dráček.

 

V případě uvedení na přihlášce „Dítě vyzvedne oprávněná osoba“ jste povinni vyzvednout dítě u dveří konání zájmového kroužku, ne v přízemí na chodbě. Lektor kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby.

 

V případě pozdního vyzvednutí dítěte ze zájmového kroužku je splatná pokuta ve výši 100,-Kč. Informováni budete prostřednictvím vedoucí DC Dráček.

 

Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu kroužku nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení kroužku. Tomuto kroku předchází písemné upozornění, osobní konzultace s vedoucí DC Dráček. O ukončení rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Rodiče nemohou být na kroužku přítomni. Přítomnost lze domluvit pouze po předchozí domluvě s vedoucí DC Dráček.

Přihláška ke stažení ZDE.

Souhlas GDPR ke stažení ZDE.