Pravidla pro kroužky

Podmínkou účasti na kroužku je vyplnění a odeslání přihlášky na webu www.dcdracek.cz a úhrada poplatku.

Rodiče hlásí všechny zdravotní změny a případná pohybová onemocnění  předem. 

Dítě je zdravotně způsobilé, bez známek infekčního onemocnění (rýma, kašel). 

V případě výskytu onemocnění může lektor vyloučit dítě z hodiny po konzultaci s vedoucí DC Dráček, která neprodleně informuje rodiče.

 Náhradní hodiny z důvodu neúčasti účastníka na kroužku se neposkytují. Kurzovné se v průběhu pololetí nevrací.

 V případě zrušení hodiny centrem Dráček se náhradní hodiny  uskuteční na konci pololetí (po skončení uhrazených lekcí), ve stejný den i hodinu. V případě zrušení kroužku z důvodu vládního nařízení (epidemie nemoci Covid-19) se kroužek bude konat po zrušení nařízení, nejpozději do konce školního roku. Pokud se neuskuteční do této doby, peníze se vrací účastníkům.

 Kontakt na lektory neposkytujeme. Kontaktní osobou je vedoucí DC Dráček, Mgr. Jitka Záhrobská (tel. 606 113 664). V případě komunikace s lektorem můžete využít osobní kontakt před zájmovým kroužkem či po něm (při vyzvedávání) případně domluvit konzultaci přes vedoucí DC Dráček.

 V případě uvedení na přihlášce „Dítě odchází sám – NE“, jste povinni vyzvednout dítě u dveří konání zájmového kroužku, ne v přízemí na chodbě. Lektor kontroluje vizuálně přítomnost vyzvedávající osoby.

 V případě pozdního vyzvednutí dítěte ze zájmového kroužku je splatná pokuta ve výši 100,-Kč. Informováni budete prostřednictvím vedoucí DC Dráček.

 Opakované porušení těchto pravidel, narušování průběhu kroužku nevhodným chováním, může být důvodem k předčasnému ukončení kroužku. Tomuto kroku předchází písemné upozornění, osobní konzultace s vedoucí DC Dráček. O ukončení rozhoduje ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 Rodiče nemohou být na kroužku přítomni. Přítomnost lze domluvit pouze po předchozí domluvě s vedoucí DC Dráček.