naše logo

menu

úvodní stránka
o nás
kontakty
personální zajištění
fotogalerie
pravidelný program
odpolední kroužky
ostatní stálé služby
kurzy, jednorázové akce
cvičení pro dospělé
akce v Nehvizdech
dokumenty
dětské skupiny
užitečné odkazy
učíme se
tipy na výlet
autor stránek

naše akce

Fotografická soutěž
 na téma Vánoce

DS - ZŠ Dýňování
a podzimní tvoření

DS ZŠ - Dráčkový týden a cvičení v sokolovně

Září, říjen v dětské skupině Městys

Podzimní HERNY - cvičíme, tvoříme, zpíváme, hrajeme
si a povídáme 

Dětské skupiny
na výletě ve svíčkárně

Zážitková výchova
v dětských skupinách - Téma jak se zvířátka chystají na zimu

Nedělní "babinec": Tvoření mandal - 10/2018

Den otevřených dveří

Výlet do Čelákovic

Dětská skupina
v ZOO Praha
 

o nás


Dětské centrum Dráček zahájilo svoji činnost v roce 2011 pod záštitou Domova dětí a mládeže hl. m. Prahy a za podpory  městyse Nehvizdy.
Počínaje červencem 2012 se dětské centrum stává součástí Základní a mateřské školy Nehvizdy, čímž dochází k promyšlenému propojení činností.

Dětské centrum Dráček je primárně zaměřeno na aktivity dětí v předškolním věku, ale řadou svých aktivit je centrem setkávání všech generací. S dětmi pracujeme v rámci pravidelných dopoledních programů, odpoledních kroužků a dále také svým podílem na organizaci mimořádných aktivit (např. dny pro děti ve spolupráci s městysem, školou a Sokolem). S dospělými se pak potkáváme především při pořádaných kurzech a přednáškách.

V roce 2015 se DC Dráček stalo členem sítě Mateřských Center ČR

Toto členství nám přináší mnoho výhod. Prioritou je pro nás sdílení informací. Účastníme se setkání všech center v Praze a ve středočeském kraji. Zde si vyměňujeme zkušenosti, inspirujeme se a předáváme kontakty na zajímavé lidi. Dalším významným pozitivem členství je podpora v oblasti žádostí o dotace a podpora vzdělávání. Aktivně se účastníme kurzů a školení k aktuálním tématům v oblasti výchovy a vývoje dětí. Zároveň využíváme pro naše zaměstnance možnost získání kvalifikace v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky. Vedoucí centra se účastní celostátních konferencí zaměřených na podporu rodin, zejména na oblast týkající se dětských skupin.

Význam dětského centra

Pro děti:
Jedná se většinou o místo prvního kontaktu dítěte s kolektivem. Dítě se tu naučí dorozumět se s vrstevníky, navázat kontakt s cizími dospělými, osmělit se, podělit se o hračky, prostor i pozornost rodičů. 
Také jim to dává možnost trochu se osamostatnit od svých maminek a pokoušet se prosadit mezi ostatními dětmi.
Díky interakci s vrstevníky se vyvíjí a zvyšuje tak svou emoční a sociální inteligenci.

Častým dotazem bývá, od jakého věku jsou návštěvy vhodné. Podle odborníků je to doba okolo 5. měsíce věku dítěte. Proto naše centrum poskytuje zázemí pro naše nejmenší:dětskou postýlku, velkou hrací deku s hrazdičkou, polohovací lehátko, přebalovací pult, křeslo na kojení, dětskou houpačku a hračky přiměřené kojeneckému věku.

Pro maminky:
Naše centrum poskytuje maminkám možnost navázání nových vztahů, pocit sounáležitosti s ostatními ve stejném období života a výměnu zkušeností. 
Návštěva poskytuje odreagování od každodenního stereotypu a krásné zpestření všedních dnů.

Zázemí

Naše centrum se nachází v budově školy – Pražská 14, hned vedle náměstí, naproti kostelu. Parkování je možné v přilehlých ulicích nebo na náměstí Herna je umístěna v 1. patře. Kočárky se nechávají v přízemí v uzavřené chodbě. 
Zvonky jsou elektronické (otevírání dveří) a označené. K dispozici je šatna, WC, herna, tělocvična a místnost s klavírem. V herně je k dispozici za malý poplatek káva, čaj, drobné občerstvení (zdravá výživa).