O nás

Dětské centrum Dráček je multifunkční, multigenerační centrum s komunitním charakterem.

Primárně zaměřeno na předškolní a mimoškolní vzdělávání.

V rámci předškolní pedagogiky provozujeme 3 dětské skupiny, které zahrnují pravidelnou péči o děti od dvou let. V současné době pokryjeme kapacitu 42 dětí.

Mimoškolní vzdělávání uskutečňujeme prostřednictvím zájmových kroužků, táborů a jednorázových akcí pro děti předškolního a školního věku.

Jednou z hlavních funkcí je činnost mateřského centra. Umožňujeme setkávání maminek s dětmi v rámci řízených i neřízených pravidelných aktivit –v dopoledních hernách, v kurzu cvičení rodičů s dětmi od 3. měsíců a na různých jednorázových akcí. Dětem tato setkání přináší možnost setkání s vrstevníky, učení se chování v kolektivu. Díky řízenému programu se učí soustředění a rozvíjí nejen svou emoční a sociální inteligenci, ale celou osobnost. Maminky mají možnost navázat nové vztahy, získat pocit sounáležitosti s ostatními ve stejném období života, vyměňovat si zkušeností a získat informace o komunitě, kde žijí. Návštěva poskytuje odreagování od každodenního stereotypu a krásné zpestření všedních dnů.

Pro dospělé nabízíme kromě zájmových kroužků (např. hra na kytaru) možnost cvičení. 

V rámci komunitní funkce pořádáme akce pro širokou veřejnost a spolupracujeme na akcích s organizacemi v obci a městysem Nehvizdy.