Kontakty

Dětské centrum Dráček, Pražská 14, 250 81 Nehvizdy

budova základní školy vedle náměstí, naproti kostelu

Telefon: 606 113 664

E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz

Mgr. Jitka Záhrobská

Vedoucí DC Dráček a dětských skupin.

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management a Andragogika.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC. Lektorka zájmového kroužku Přípravka a JUNIOR karate. Osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí tábora“ a zdravotník zotavovacích akcí. Vede příměstské i pobytové tábory.

Iveta Doležalová

zástupkyně vedoucí pro DC Dráček a dětské skupiny. Chůva v dětské skupině.

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Absolventka kurzů první pomoci, Montessori pedagogiky, výchovy a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích, komunikace, manažerské dovedností, aj.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny.
Vede příměstské tábory, tematické víkendy. Lektorka kroužku vaření.

Jitka Černá

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Absolventka kurzů první pomoci, Montessori pedagogiky.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny.
Vede příměstské tábory. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček.

Jitka Hafeezová

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Absolventka kurzů první pomoci, kurzů v sociální a psychologické oblasti. Praxe v jeslích a sociálních zařízeních.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny.

Jana Ryklová

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Absolventka kurzů první pomoci, Montessori pedagogiky.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny.
Vede příměstské tábory, asistentka na pobytových táborech. Pořádá narozeninové oslavy v DC Dráček. Lektorka kurzu vaření v DC Dráček.

Ing. Jitka Pavelková

Lektorka herny pro maminky s dětmi

Vede hernu v DC Dráček. Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 

Gita Kresta

Pomocná chůva, uklizečka, lektorka

Pomocná chůva v dětských skupinách. Připravuje svačiny, postýlky, pomáhá dětem s oblékáním. Uklízí všechny prostory v DC Dráček. Lektorka jógy a gymnastiky.