Kontakty

Dětské centrum Dráček, Pražská 14, 250 81 Nehvizdy

budova základní školy vedle náměstí, naproti kostelu

Telefon: 606 113 664

E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz

Mgr. Jitka Záhrobská

Vedoucí DC Dráček a dětských skupin.

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management a Andragogika.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC. Lektorka zájmového kroužku Přípravka a JUNIOR karate. Osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí tábora“ a zdravotník zotavovacích akcí. Vede příměstské i pobytové tábory.

Iveta Doležalová

zástupkyně vedoucí pro DC Dráček a dětské skupiny. Chůva v dětské skupině.

Zástupkyně vedoucí v DC Dráček a dětských skupinách.
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Absolventka kurzů první pomoci, Montessori pedagogiky, výchovy a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích, komunikace, manažerské dovedností, aj.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny a logopedie.
Vede příměstské tábory, tematické víkendy. 

Jitka Hafeezová

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Absolventka kurzů první pomoci, kurzů v sociální a psychologické oblasti. Praxe v jeslích a sociálních zařízeních.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny a logopedie.

Ing. Jitka Pavelková

Chůva v dětské skupině

Chůva v dětské skupině. Absolventka akreditovaného kurzu "Chůva v dětské skupině". Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Absolventka kurzu 1. pomoci, logopedie, výtvarného projevu dětí a dalších. Metodicky vede hernu pro maminky s dětmi v DC Dráček.

Miroslava Rulíšková

Chůva v dětské skupině

Chůva v dětské skupině. Absolventka akreditovaného kurzu "Chůva v dětské skupině". Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Absolventka certifikovaných kurzů od MPSV - logopedie, audit, výtvarný projev, výchova v pedagogických souvislostech a další.

Bc. Monika Mendlová

Pedagog v miniškolce, odpolední hlídání v DS, hudební program v herně

Absolventka Filozofické fakulty UK v Praze v oboru filologie (český jazyk a literatura). Aktuálně studuje navazující a rozšiřující pedagogické vzdělávání.
Pedagogická praxe, hudební montessori zaměření.

Michaela Bruknerová

Pedagog v miniškolce

Studentka SŠ Mills, obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Letité hlídání i doučování dětí. Zkušenost jako asistentka dětí s poruchou autistického spektra. Kurz logopedického asistenta - podpora přirozeného rozvoje řeči u dětí. Letos vede kroužek Mluvení hrou v MŠ Nehvizdy. 

Eliška Těžká

Pedagog v miniškolce, lektorka hry na flétnu, lektorka v herně.

Absolventka konzervatoře příčná fletna-pedagog. Vedoucí na táborech. Praxe hlídání dětí v rodinách. 

Nella Wagnerová

Pedagog v miniškolce, zástup v herně a hudební program v herně.

Pedagogické vzdělání, trenérka. Zaměření na zpěv, sboristka.