Kontakty

Dětské centrum Dráček, Pražská 14, 250 81 Nehvizdy

budova základní školy vedle náměstí, naproti kostelu

Telefon: 606 113 664

E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz

Mgr. Jitka Záhrobská

Vedoucí DC Dráček a dětských skupin.

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management a Andragogika. Diplom učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC. Lektorka zájmového kroužku Přípravka a JUNIOR karate. Osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí tábora“ a zdravotník zotavovacích akcí. Vede příměstské i pobytové tábory
Pedagog na střední pedagogické škole.

Iveta Doležalová

zástupkyně vedoucí pro DC Dráček a dětské skupiny. Chůva v dětské skupině.

Zástupkyně vedoucí v DC Dráček a dětských skupinách.
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
V roce 2022 úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M.
Absolventka kurzů první pomoci, Montessori pedagogiky, výchovy a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích, komunikace, manažerské dovedností, aj.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny a logopedie.
Vede příměstské tábory, tematické víkendy. 

Jitka Hafeezová

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V roce 2022 úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Absolventka kurzů první pomoci, kurzů v sociální a psychologické oblasti. Praxe v jeslích a sociálních zařízeních.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny a logopedie.

Jana Ryklová

Chůva v dětské skupině

 Absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace MPSV: Osvědčení: 69-017-M. V roce 2022 akreditovaný kurz od MPSV "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M. Praxe v dětské skupině Nehvizdy, v zájmových kroužcích, v herně, miniškolce a na akcích DC Dráček.

Mgr. Radka Csémi

Chůva v dětské skupině

Nová posila našeho týmu - chůva v dětské skupině od 1.9.2023. Akreditovaný kurz od MPSV "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M.  Vystudována Univerzita Karlova - Přírodovědecká fakulta. Vztah k Montessori pedagogice a enviromentální výchově. Zkušenosti s výchovou tří dětí.