Kontakty

Dětské centrum Dráček, Pražská 14, 250 81 Nehvizdy

budova základní školy vedle náměstí, naproti kostelu

Telefon: 606 113 664

E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz

Mgr. Jitka Záhrobská

Vedoucí DC Dráček a dětských skupin.

Absolventka Pedagogické fakulty UK v Praze, obor Školský management a Andragogika. Diplom učitelství pro střední školy a 2. stupeň ZŠ.
Maturita v oboru: "Předškolní a mimoškolní pedagogika".
Diplomovaná dětská sestra a sestra pro JIP s praxí v jeslích a nemocnici.
Pravidelná účast na přednáškách o aktuálních tématech týkajících se výchovy a vývoje dětí. 
Účast na konferencích a setkáních sítě MC. Lektorka zájmového kroužku Přípravka a JUNIOR karate. Osvědčení MŠMT „Hlavní vedoucí tábora“ a zdravotník zotavovacích akcí. Vede příměstské i pobytové tábory.

Iveta Doležalová

zástupkyně vedoucí pro DC Dráček a dětské skupiny. Chůva v dětské skupině.

Zástupkyně vedoucí v DC Dráček a dětských skupinách.
Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. 
V roce 2022 úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M.
Absolventka kurzů první pomoci, Montessori pedagogiky, výchovy a vývoje dětí v jednotlivých věkových fázích, komunikace, manažerské dovedností, aj.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny a logopedie.
Vede příměstské tábory, tematické víkendy. 

Jitka Hafeezová

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. V roce 2022 úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Absolventka kurzů první pomoci, kurzů v sociální a psychologické oblasti. Praxe v jeslích a sociálních zařízeních.
Certifikát o absolvování E-lerningového kurzu MPSV ve všech oblastech provozu dětské skupiny a logopedie.

Bc. Ivana Baťková

Chůva v dětské skupině

Vystudovala 1. LF UK obor ergoterapie. Tuto práci vykonávala 7 let. Profesní kvalifikace "Chůva v dětské skupině do zahájení PŠD". Od září 2022 zahajuje dálkové studium na střední pedagogické škoe Mills, obor předškolaní a mimoškolní pedagogika.

Renáta Juřicová

Chůva v dětské skupině

Vzdělání: střední pedagogická škola. Profesní kvalifikace: akreditovaný kurz a osvědčení: "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" od MPSV           (Osvědčení: 69-017-M).

Jana Ryklová

Chůva v dětské skupině

 Absolventka kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace MPSV: Osvědčení: 69-017-M. V roce 2022 akreditovaný kurz od MPSV "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M. Praxe v dětské skupině Nehvizdy, v zájmových kroužcích, v herně, miniškolce a na akcích DC Dráček.

Ludmila Kravecká

Chůva v dětské skupině

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Zkušenosti v miniškolce v DC Dráček.

Bc.Adovba Hanna

Zastupující chůva v dětské skupině, provozní

Profesní kvalifikace od MPSV (Osvědčení: 69-017-M): Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Vystudovaná Univerzita moderních znalosti v oboru právo (jurisprudence).
Kromě práce zastupující chůvy se stará o zajištění provozu a stravy v dětských skupinách.

Bc. Eva Cardenas

Zastupující chůva v dětské skupině, zástup provozní

Absolventka kurzu Chůva pro děti v dětské skupině, úspěšné složení akreditované profesní kvalifikace "Chůva pro děti v dětské skupině" - 69-073-M.11 let žila v USA, kde pracovala jako AuPair a chůva v rodinách. Mluví plynule anglicky. V ČR vystudovala zahraniční obchod a v USA komunikaci.