Historie

Dětské centrum Dráček zahájilo svoji činnost v roce 2011 pod záštitou Domova dětí a mládeže hl. m. Prahy a za podpory  městyse Nehvizdy.

Městys Nehvizdy pro činnost centra vyčlenilo 2 místnosti v budově Pražská 8, nad poštou.

V této době fungoval Dráček převážně jako mateřské centrum pro maminky s dětmi na rodičovské dovolené a začal také s pravidelným hlídáním dětí do 3 let.

Počínaje červencem 2012 se dětské centrum stalo součástí Základní a mateřské školy Nehvizdy, v rámci doplňkové činnosti školy. Došlo tím promyšlenému propojení činností. Zároveň obec uvolnila i další místnost pro rozšíření činnosti v provozování zájmových kroužků.


V roce 2015 se DC Dráček stalo členem sítě Mateřských Center ČR.

Z důvodu masivního rozšiřování činností a vzniku „Dětské skupiny“ se DC Dráček v roce 2016 přestěhoval do nových prostor, ve kterých je dodnes. Jedná se o budovu ZŠ a MŠ Nehvizdy na ulici Pražská 14.