Dětské skupiny

Přijímání dětí do dětských skupin: zápis na nový školní rok 2023/2024 - informace a kriteria přijetí ZDE.

Formulář "Žádost o zápis na školní rok 2023/2024"  ZDE.

Výsledky zápisu do dětských skupin Nehvizdy na školní rok 2023/2024 ZDE.

 

Dětská skupina přijímá děti od 2 let věku. V provozním řádu dětské skupiny je uvedeno, že se do dětské skupiny přijímají děti samostatné. Samostatnost je určována dle věku dítěte (vychází z vývojové psychologie) a také dle provozních možností organizace a hygienicky schválených podmínek. Informujte se u vedoucí dětských skupin Mgr. Jitky Záhrobské. Individuální potřeby jsou konzultovány s rodinou, také ve spolupráci s lékařem. Dětská skupina má vypracovaný dokument pro děti se speciálními potřebami-viz dokumenty. Od 2,5 let je samostatnost v dětské skupině v Nehvizdech určena následujícími znaky: dítě nemá plenu, je schopno se samo najíst lžící, pije z hrnečku a nemá dudlík. Pleny může mít na polední spánek. Vše ostatní (dopomoc s oblékáním, pomoc na WC, apod.) je samozřejmě zahrnuto do péče o dítě.

Více v dokumentu ZDE.

Péče o dítě v DS je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  ve znění p.p.

Dětská skupina zajišťuje pravidelnou péči o děti, kterou zajišťují odborně způsobilí pracovníci, kteří se řídí plánem výchovy a péče.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 350/2021 Sb.

Do DS mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkované.

Podmínkou přijetí je zapojení jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnanec, OSVČ, ÚP, studium).

Základní škola Nehvizdy a městys Nehvizdy provozují celkem tři dětské skupiny. Tyto skupiny  jsou určené pro děti ve věku 2-4 roky. 

Místo poskytování služby dětských skupin: Základní škola, Pražská 14, Nehvizdy.

Vedoucí dětských skupin: Mgr. Jitka Záhrobská. Telefon: 606 113 664. E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz. Web: www.dcdracek.cz.

Stravování: Svačiny jsou připravovány ve výdejně v dětské skupině v přízemí (DS Nehvizdy). Děti jí ve své skupině. Oběd je vydáván v DS v přízemí a je dovezen z mateřské školy Nehvizdy. 

 

Názvy projektů:

Dětská skupina Nehvizdy 

Dětská skupina Městys Nehvizdy

Dětská skupina ZŠ Nehvizdy v Dráčku - spolufinancována dotací z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení můžu a žen na trhu práce.

Dětské skupiny jsou zaregistrované na MPSV. Na spolufinancování se podílí městys Nehvizdy a částečně rodiče.

 

Dětská skupina Městys Nehvizdy

Vznik oprávnění 21.5.2018.

Záhájení provozu 1.9.2018 . Zahájení projektu: 1.4.2019

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011409. Projekt je poskytován od 1.4.2019 do 31.3.2022. Od 1.4.2022 financován ze státního rozpočtu.

Poskytovatelem péče je Městys Nehvizdy, IČ: 00240524.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Poběrežský, starosta.

Kapacita zařízení péče o děti: 12.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost. Cílová skupina: rodiče s dětmi.

Dětská skupina Městys Nehvizdy ukončuje činnost dětské skupiny k 31.8.2023. Všechny uzavřené smlouvy končí 31.8.2023 a žádné nové děti na nový školní rok nebyly přijaty.

Důvodem je uvolnění prostor dětské skupiny pro přípravnou třídu ZŠ a MŠ Nehvizdy a také dostatečná kapacita předškolních zařízení v obci. Informace ZDE.

Dětská skupina Nehvizdy 

Vznik oprávnění u MPSV: 8.8.2016.

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016573. Projekt je poskytován od 1.9.2020 do 28.2.2022. Od 1.3.2022 financován ze státního rozpočtu.

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Navazuje na projekt registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008779, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.Ten navazuje na projekt registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001988, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Kapacita zařízení péče o děti: 12.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost. Cílová skupina: rodiče s dětmi.

Odpovědná osoba: Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Dětská skupina ZŠ Nehvizdy v Dráčku 

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/22_141/0017281

Realizace projektu: 1. 5. 2022 – 31. 8. 2023

Kapacita zařízení péče o děti: 12

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Forma zařízení péče o děti z hlediska uživatelů: Pro veřejnost. Cílová skupina: rodiče s dětmi.

DS Nehvizdy: Tři pobytové místnosti (ložnice, jídelna, herna) se sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v přízemí.

DS Městys Nehvizdy: Jedna pobytová místnost s odděleným sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v 1. patře ( vlevo).

DS ZŠ Nehvizdy v Dráčku: Jedna pobytová místnost s odděleným sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v 1. patře (vpravo).

Obě skupiny využívají venkovní uzavřený dvůr s herními prvky.

 

Základní informace k provozu všech dětských skupin 

Provozní doba: Po - pá 7,30 – 14,45. Prodloužený provoz v rámci DC Dráček 7,00-7,30 (bez poplatku) a 14,45 do 17,00 hodin (za poplatek dle ceníku                                                     - 50,-Kč/odpoledne).

Ceník docházky 7,30 - 14,45 hod.: 3.500,-Kč. Částku za tuto docházku lze odečíst v daňovém přiznání dle zákona (cca 15.000,-Kč/rok).

Stravné: 75,-Kč/ den (oběd a 2 svačiny).

Docházka náhradníků (za nemocné děti-vždy předem oznámena): 165,-Kč/den (7,30-14,45), plus stravné dle ceníku (75,-Kč/den), plus případná odpolední docházka.

Rezervační poplatek při podpisu smlouvy na celý školní rok: 1.500,-Kč. Je nevratný. Slouží k nákupu pracovních pomůcek, materiálu a dárků.

Hygienické potřeby (kapesníky, jídelní ubrousky, toaletní papír a mokré ubrousky) se vybírají do spotřebování.

Zaměřujeme se na Montessori pedagogiku, logopedii a vývojové potřeby v pedagogicko-psychologických souvislostech. Individuální přístup umožňuje vzdělávání v malé skupině dětí - 12 dětí a 2 chůvy. Kromě celkového rozvoje osobnosti a sociálnímu učení se zaměřujeme na snadný přechod dítěte mezi mateřskou náručí a dalšími institucemi.

Adaptační plán pro DS Nehvizdy ZDE.

Provozní řád DS Nehvizdy ZDE.

Ceník DS Nehvizdy ZDE.

Plán výchovy a péče DS Nehvizdy ZDE.

Adaptační plán pro DS městys Nehvizdy ZDE.

Provozní řád DS městys Nehvizdy ZDE.

Ceník DS městys Nehvizdy ZDE.

Plán výchovy a péče DS městys Nehvizdy ZDE.

Adaptační plán pro DS ZŠ Nehvizdy v Dráčku ZDE.

Provozní řád DS ZŠ Nehvizdy v Dráčku ZDE.

Ceník DS ZŠ Nehvizdy v Dráčku ZDE.

Plán výchovy a péče DS ZŠ Nehvizdy v Dráčku ZDE.

Monitorovací list podpořené osoby ZDE.

 

Péče o děti se speciálními potřebami ve všech dětských skupinách ZDE.

Vyzvedávání dítěte nezletilou osobou - formulář ZDE.