Dětské skupiny

Seznam nepřijatých dětí ve 2. kole zápisu (po uzavření zápisu do MŠ) dle pořadí ZDE.

Výsledky 1. kola zápisu do dětských skupin Nehvizdy na školní rok 2021/2022 ZDE.

 

 

Informace k zápisu do dětských skupin na školní rok 2021/2022:

Všechny děti narozené do 30.10.2018 absolvují zápis do mateřské školy Nehvizdy (MŠ).

Zápis v MŠ probíhá od 1.4.2021 do 2.5.2021. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 11.5.2021.

Nepřijaté děti do MŠ z kapacitních důvodl absolvují zápis do dětských skupin (DS)

Zápis do DS probíhá ve dnech 12-14.5.2021. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 17.5.2021.

Kritéria a další informace k přijetí do DS ZDE.

Formulář „Žádost o zápis“ do DS přístupný ZDE posílejte e-mailem na detskecentrumdracek@seznam.cz.

Formulář „Přihláška od lékaře“ do DS bude přístupný ZDE od 31.5.2021. Přihlášku odevzdávají pouze přijaté děti, nejpozději do 7.6.2021. Potvrzení od lékaře musí být na tomto formuláři. Nelze použít např. z MŠ.

Informace k zápisu do MŠ ZDE.

Harmonogram zápisů do DS a MŠ ZDE.

Odpovědné osoby poskytující informace:

Mgr. Alice Dadáková – zástupkyně ředitele ZŠ pro MŠ, tel. 777568727 (www.msnehvizdy.cz).

Mgr. Jitka Záhrobská – vedoucí DC Dráček, tel. 606 113 664.

Informace o provozu dětských skupin najdete NÍŽE. Podmínky se pro následující školní rok zásadně NEMĚNÍ. Provoz bude i nadále zajištěn od 7,00 do 17,00 hodin. Nově bude možné vyzvednutí dítěte od 14,15 do 14,45 hodin. Umožníme odchod po obědě 11,45-12,00 hodin. Od 14,45 začne již odpolední zpoplatněná docházka.

 

Péče o dítě v DS je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  ve znění p.p.

Dětská skupina zajišťuje pravidelnou péči o děti, kterou zajišťují odborně způsobilí pracovníci, kteří se řídí plánem výchovy a péče.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb.

Do DS mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkované.

Podmínkou přijetí je zapojení jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnanec, OSVČ, ÚP, studium).

Dětské skupiny v Nehvizdech jsou určené pro děti ve věku 2-4 roky. Jsou rozdělené podle data narození (starší a mladší)

Vedoucí dětských skupin: Mgr. Jitka Záhrobská. Telefon: 606 113 664. E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz. Web: www.dcdracek.cz.

Stravování: Svačiny jsou připravoveny ve výdejně v dětské skupině v přízemí. Děti jí ve své skupině. Oběd je vydáván v DS v přízemí a je dovezen z mateřské školy Nehvizdy. Děti z obou DS jí v DS v přízemí.

 

Názvy projektů:

Dětská skupina Nehvizdy a Dětská skupina Městys Nehvizdy

Dětské skupiny jsou zaregistrované na MPSV a zároveň jsou spolufinancovány dotací z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení můžu a žen na trhu práce. Na spolufinancování se podílí městys Nehvizdy a částečně rodiče.

 

Dětská skupina Městys Nehvizdy

Vznik oprávnění 21.5.2018.

Záhájení provozu 1.9.2018 . Zahájení projektu: 1.4.2019

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011409. Projekt je poskytován od 1.4.2019 do 31.3.2022.

Poskytovatelem péče je Městys Nehvizdy, IČ: 00240524.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Poběrežský, starosta.

 

Dětská skupina Nehvizdy 

Vznik oprávnění u MPSV: 8.8.2016.

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016573

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Projekt je poskytován od 1.9.2020 do 28.2.2022.

Navazuje na projekt registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008779, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.Ten navazuje na projekt registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001988, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Odpovědná osoba: Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Místo poskytování služby dětských skupin: Základní škola, Pražská 14, Nehvizdy.

DS Nehvizdy: Tři pobytové místnosti se sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v přízemí.

DS Městys Nehvizdy: Jedna pobytová místnost s odděleným sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v 1. patře.

Obě skupiny využívají tělocvičnu a klavírní místnosti v  1. patře a venkovní uzavřený dvůr s herními prvky.

 

Informace k dětským skupinám na školní rok 2020/2021 

Provozní doba:Po- pá 7,30 – 15,00. Prodloužený provoz v rámci DC Dráček 7,00-7,30 (bez poplatku) a 15,00 do 17,00 hodin (za poplatek dle ceníku-50,-Kč/odpoledne).

Ceník docházky 7,30- 15,00 hod.: 3.000,-Kč. Částku za tuto docházku lze odečíst v daňovém přiznání dle zákona (cca 14.000,-Kč/rok).

Prodloužený provoz od 15,00 do 17,00 hodin v rámci DC Dráček: 50,-Kč/odpoledne.

Stravné: 65,-Kč/ den (oběd 45,-Kč, svačina dopolední 10,- Kč a odpolední 10,- Kč).

Docházka náhradníků (za nemocné děti-vždy předem oznámena): 150,-Kč/den (7,30-15,00), plus stravné dle ceníku (65,-Kč/den), plus případná odpolední docházka.

Rezervační poplatek při podpisu smlouvy na celý školní rok: 1.500,-Kč. Je nevratný. Slouží k nákupu pracovních pomůcek, materiálu a dárků.

Hygienické potřeby (kapesníky, jídelní ubrousky, toaletní papír a mokré ubrousky) se vybírají do spotřebování.

Neposkytujeme zkrácenou docházku. Důvodem je zřízení dětských skupin jako plnohodnotné výchovně – vzdělávací instituce (náhrada za nepřijetí do MŠ). Náš program je navazující a probíhá v týdenních blocích.                                                                                                                                                                               Provoz zajišťujeme od 7,00 do 17,00 hodin. Příchod nejpozději do 8,30 hod a vyzvedávání je možné nejdříve ve 14,30 hodin, do 15,00 hodin (není možné vyzvednutí po obědě, bez spaní).

Zaměřujeme se na Montessori pedagogiku, logopedii a vývojové potřeby v pedagogicko-psychologických souvislostech. Individuální přístup umožňuje vzdělávání v malé skupině dětí - 12 dětí a 2 učitelky. Kromě celkového rozvoje osobnosti a sociálnímu učení se zaměřujeme na snadný přechod dítěte mezi mateřskou náručí a dalšími institucemi.

Adaptační plán pro obě DS ZDE.

Provozní řád DS Nehvizdy ZDE.

Ceník DS Nehvizdy ZDE.

Plán výchovy a péče DS Nehvizdy ZDE.

Provozní řád DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Ceník DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Plán výchovy a péče DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Změny na školní rok 2021/2022

Provoz bude i nadále zajištěn od 7,00 do 17,00 hodin. Nově bude možné vyzvednutí dítěte od 14,15 do 14,45 hodin. Umožníme odchod po obědě 11,45-12,00 hodin. Od 14,45 začne již odpolední zpoplatněná docházka.