Dětské skupiny

Péče o dítě v DS je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  ve znění p.p.

Dětská skupina zajišťuje pravidelnou péči o děti, kterou zajišťují odborně způsobilí pracovníci, kteří se řídí plánem výchovy a péče.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb.

 

Do DS mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkované.

Podmínkou přijetí je zapojení jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnanec, OSVČ, ÚP, studium).

 

Obě dětské skupiny v Nehvizdech jsou určené pro děti ve věku 2-4 roky. Jsou rozdělené podle data narození (starší a mladší)

 

Vedoucí dětských skupin: Mgr. Jitka Záhrobská. Telefon: 606 113 664. E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz. Web: www.dcdracek.cz.

 

Stravování: Svačiny ve schválené výdejně v dětské skupině v přízemí, oběd v jídelně mateřské školy (200 metrů).

 

Názvy projektů:

Dětská skupina Nehvizdy 2  a  Dětská skupina Městys Nehvizdy

Obě dětské skupiny jsou zaregistrované na MPSV a zároveň jsou spolufinancovány dotací z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení můžu a žen na trhu práce. Na spolufinancování se podílí městys Nehvizdy a částečně rodiče.

 

Dětská skupina Nehvizdy 2

Vznik oprávnění u MPSV: 8.8.2016.

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008779

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Projekt je poskytován od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Navazuje na projekt Dětská skupina Nehvizdy, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001988, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Odpovědná osoba: Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Dětská skupina městys Nehvizdy

Vznik oprávnění 21.5.2018.

Záhájení provozu 1.9.2018 . Zahájení projektu: 1.4.2019

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011409. Projekt je poskytován od 1.4.2019 do 31.3.2022.

Poskytovatelem péče je Městys Nehvizdy, IČ: 00240524.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Poběrežský, starosta.

 

Místo poskytování služby: Základní škola, Pražská 14, Nehvizdy.

DS Nehvizdy 2 : Tři pobytové místnosti se sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v přízemí.

DS městys Nehvizdy: Jedna pobytová místnost s odděleným sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v 1. patře.

Obě skupiny využívají tělocvičnu a klavírní místnosti v  1. patře a venkovní uzavřený dvůr s herními prvky.

 

Provozní doba:

Po- pá 7,30 – 14,30 a prodloužený provoz v rámci DC Dráček do 16,30 hodin (za poplatek dle ceníku-50,-Kč/odpoledne).

.

Podmínkou přijetí dítěte do skupiny je zapojení jednoho z rodičů na trhu práce (zaměstnání, OSVČ, studium, úřad práce).

 

Ceník docházky 7,30- 14,30 hod.:

Částku za tuto docházku lze odečíst v daňovém přiznání dle zákona (cca 14.000,-Kč/rok).

Prodloužený provoz od 14,30 do 16,30 hodin v rámci DC Dráček: 50,-Kč/odpoledne.

Stravné: 65,-Kč/ den (oběd 45,-Kč, svačina dopolední 10,- Kč a odpolední 10,- Kč).

Docházka náhradníků (za nemocné děti-vždy předem oznámena): 100,-Kč/den

(7,30-14,30), plus stravné.

Rezervační poplatek při podpisu smlouvy na celý školní rok: 1.500,-Kč. Je nevratný. Slouží k nákupu pracovních pomůcek, materiálu a dárků.

Hygienické potřeby (kapesníky, jídelní ubrousky, toaletní papír a mokré ubrousky) se vybírají do spotřebování.

 

Zápisy do dětských skupin probíhají společně dle harmonogramu, informace je předem zveřejněna na webu www.dcdracek.cz.

Zápis pro školní rok 2020/2021 ZDE.

Informace k zápisu - MŠ nebo DS - ZDE.

Přihláška do DS ZDE.

Provozní řád DS ZŠ 2 ZDE.

Ceník DS ZŠ 2 ZDE.

Plán výchovy a péče DS ZŠ 2 ZDE.

Provozní řád DS městys 2 ZDE.

Ceník DS městys ZDE.

Plán výchovy a péče DS městys ZDE.