Dětské skupiny

Informace k zápisu do dětských skupin na školní rok 2021/2022:

Všechny děti narozené do 30.10.2018 absolvují zápis do mateřské školy Nehvizdy (MŠ).

Zápis v MŠ probíhá od 1.4.2021 do 2.5.2021. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 11.5.2021.

Nepřijaté děti do MŠ z kapacitních důvodl absolvují zápis do dětských skupin (DS)

Zápis do DS probíhá ve dnech 12-14.5.2021. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno 17.5.2021.

Kritéria a další informace k přijetí do DS ZDE.

Formulář „Žádost o zápis“ do DS bude přístupný ZDE od 12.5.2021.

Formulář „Přihláška od lékaře“ do DS bude přístupný ZDE od 17.5.2021. Přihlášku odevzdávají pouze přijaté děti, nejpozději do 30.5.2021. Potvrzení od lékaře musí být na tomto formuláři. Nelze použít např. z MŠ.

Informace k zápisu do MŠ ZDE.

Harmonogram zápisů do DS a MŠ ZDE.

Odpovědné osoby poskytující informace:

Mgr. Alice Dadáková – zástupkyně ředitele ZŠ pro MŠ, tel. 777568727 (www.msnehvizdy.cz).

Mgr. Jitka Záhrobská – vedoucí DC Dráček, tel. 606 113 664.

Informace o provozu dětských skupin najdete NÍŽE. Podmínky se pro následující školní rok NEMĚNÍ. Po jejich prostudování volejte pro upřesnění a doplnění informací vedoucí dětských skupin Mgr. Jitku Záhrobskou na tel. 606 113 664. Prohlídka prostor je předběžně stanovena na 11.5.2021 ve 4 skupinách (17,00-17,30 hodin, 17,30-18,00 hodin, 18,00-18,30 hodin a 18,30-19,00 hodin (pouze po předchozí telefonické domluvě). Jeden zákonný zástupce, bez dětí.

 

Péče o dítě v DS je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  ve znění p.p.

Dětská skupina zajišťuje pravidelnou péči o děti, kterou zajišťují odborně způsobilí pracovníci, kteří se řídí plánem výchovy a péče.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb.

Do DS mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkované.

Podmínkou přijetí je zapojení jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnanec, OSVČ, ÚP, studium).

Dětské skupiny v Nehvizdech jsou určené pro děti ve věku 2-4 roky. Jsou rozdělené podle data narození (starší a mladší)

Vedoucí dětských skupin: Mgr. Jitka Záhrobská. Telefon: 606 113 664. E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz. Web: www.dcdracek.cz.

Stravování: Svačiny jsou připravoveny ve výdejně v dětské skupině v přízemí. Děti jí ve své skupině. Oběd je vydáván v DS v přízemí a je dovezen z mateřské školy Nehvizdy. Děti z obou DS jí v DS v přízemí.

 

Názvy projektů:

Dětská skupina Nehvizdy a Dětská skupina Městys Nehvizdy

Dětské skupiny jsou zaregistrované na MPSV a zároveň jsou spolufinancovány dotací z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení můžu a žen na trhu práce. Na spolufinancování se podílí městys Nehvizdy a částečně rodiče.

 

Dětská skupina Městys Nehvizdy

Vznik oprávnění 21.5.2018.

Záhájení provozu 1.9.2018 . Zahájení projektu: 1.4.2019

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011409. Projekt je poskytován od 1.4.2019 do 31.3.2022.

Poskytovatelem péče je Městys Nehvizdy, IČ: 00240524.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Poběrežský, starosta.

 

Dětská skupina Nehvizdy 

Vznik oprávnění u MPSV: 8.8.2016.

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016573

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Projekt je poskytován od 1.9.2020 do 28.2.2022.

Navazuje na projekt registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008779, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.Ten navazuje na projekt registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001988, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Odpovědná osoba: Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Místo poskytování služby dětských skupin: Základní škola, Pražská 14, Nehvizdy.

DS Nehvizdy: Tři pobytové místnosti se sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v přízemí.

DS Městys Nehvizdy: Jedna pobytová místnost s odděleným sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v 1. patře.

Obě skupiny využívají tělocvičnu a klavírní místnosti v  1. patře a venkovní uzavřený dvůr s herními prvky.

 

Informace k dětským skupinám na školní rok 2020/2021 

Provozní doba:Po- pá 7,30 – 15,00. Prodloužený provoz v rámci DC Dráček 7,00-7,30 (bez poplatku) a 15,00 do 17,00 hodin (za poplatek dle ceníku-50,-Kč/odpoledne).

Ceník docházky 7,30- 15,00 hod.: 3.000,-Kč. Částku za tuto docházku lze odečíst v daňovém přiznání dle zákona (cca 14.000,-Kč/rok).

Prodloužený provoz od 15,00 do 17,00 hodin v rámci DC Dráček: 50,-Kč/odpoledne.

Stravné: 65,-Kč/ den (oběd 45,-Kč, svačina dopolední 10,- Kč a odpolední 10,- Kč).

Docházka náhradníků (za nemocné děti-vždy předem oznámena): 150,-Kč/den (7,30-15,00), plus stravné dle ceníku (65,-Kč/den), plus případná odpolední docházka.

Rezervační poplatek při podpisu smlouvy na celý školní rok: 1.500,-Kč. Je nevratný. Slouží k nákupu pracovních pomůcek, materiálu a dárků.

Hygienické potřeby (kapesníky, jídelní ubrousky, toaletní papír a mokré ubrousky) se vybírají do spotřebování.

Neposkytujeme zkrácenou docházku. Důvodem je zřízení dětských skupin jako plnohodnotné výchovně – vzdělávací instituce (náhrada za nepřijetí do MŠ). Náš program je navazující a probíhá v týdenních blocích.                                                                                                                                                                               Provoz dětské skupiny je od 7,30 hod. (příchod max do 8,30 hod). a vyzvedávání je možné nejdříve ve 14,30 hodin, do 15,00 hodin (není možné vyzvednutí po obědě, bez spaní).

Zaměřujeme se na Montessori pedagogiku, logopedii a vývojové potřeby v pedagogicko-psychologických souvislostech. Individuální přístup umožňuje vzdělávání v malé skupině dětí - 12 dětí a 2 učitelky. Kromě celkového rozvoje osobnosti a sociálnímu učení se zaměřujeme na snadný přechod dítěte mezi mateřskou náručí a dalšími institucemi.

Adaptační plán pro obě DS ZDE.

Provozní řád DS Nehvizdy ZDE.

Ceník DS Nehvizdy ZDE.

Plán výchovy a péče DS Nehvizdy ZDE.

Provozní řád DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Ceník DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Plán výchovy a péče DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.