Dětské skupiny

6.11.2020: Dne 16.11.2020 se otevře jedna sběrná dětská skupina, která bude pro děti z obou dětských skupin, kteří mají o docházku zájem a umožňuje to jejich zdravotní a rodinná situace. Provozní doba zůstává stejná, tedy 7-17 hodin.Standardní provoz obou dětských skupin nastane v pondělí 23.11.2020.Vzhledem k prodělání onemocnění u všech učitelek již nebude provoz v dalším období nijak omezován a DS se nebudou uzavírat ani při nízkém počtu dětí.Všechny dosavadní opatření zůstávají v platnosti, tedy zvýšená hygiena prostor, vstupní i periodický zdravotní screening dětí, povinnost hlášení infekčního onemocnění v rodině, neshlukování rodičů v prostorech, nošení roušek, atd.Dětské skupiny byly uzavřeny od 26.10.2020 po dobu tří týdnů a rodiče budou mít odpuštěnou docházku za jeden měsíc.Moc ráda bych poděkovala všem rodičům za podporu a za jejich spolupráci. Také bych chtěla poděkovat paní Soně Kubíčkové, která nezištně pomáhá testováním v Nehvizdech. 

 

30.10.2020: vzhledem k potvrzení pozitivních testů na onemocnění COVID - 19 u zaměstnankyň i dětí jsou obě dětské skupiny uzavřeny do odvolání. O otevření budeme rodiče informovat e-mailem. Nástup dětí i zaměstnankyň je podmíněn prokázáním negativního testu na COVID-19 (u těch, kteří byly v DS 23.10.2020) a samozřejmě dobrým zdravotním stavem, bez příznaků nemoci.                                                                                                                                                                EDIT: Po konzultaci s KHS není negativní test vyžadován. Důvodem je přetrvávající pozitivita po prodělání nemoci ještě několik dní.  Pokud je člověk po prodělání bez příznaků a známek onemocnění je schopen nastoupit a není rizikem pro přenos.

28.10.2020: vzhledem k potvrzení onemocnění COVID - 19 u jedné z pečující osoby byly dnes KHS postoupeny údaje všech přítomných dětí a zaměstnanců v pátek 23.10.2020. Všechny ostatní zaměstnankyně absolvovaly dnes testy. Dětské skupiny budou tento týden uzavřeny a pro další období se budeme se řídit nařízením hygieny (karanténa, testy, atd.), která bude kontaktovat všechny dotčené osoby. Se všemi rodiči jsme ve spojení. 

V pondělí a úterý (26-27.10.2020) budou obě dětské skupiny uzavřeny. Důvodem je podezření na výskyt onemocnění COVID - 19 u jedné pečující osoby. Podle výsledku testu budeme postupovat ve spolupráci s KHS. JIž nyní je o situaci informována a dodržujeme její doporučení. Všechny rodiče jsou pravidelně informováni    e-mailem i telefonicky.

Péče o dítě v DS je upravena zákonem č. 247/2014 Sb., Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině  ve znění p.p.

Dětská skupina zajišťuje pravidelnou péči o děti, kterou zajišťují odborně způsobilí pracovníci, kteří se řídí plánem výchovy a péče.

Hygienické požadavky na prostory a provoz jsou upraveny vyhláškou č. 281/2014 Sb.

Do DS mohou být přijaty pouze děti, které jsou řádně očkované.

Podmínkou přijetí je zapojení jednoho z rodičů na trh práce (zaměstnanec, OSVČ, ÚP, studium).

Dětské skupiny v Nehvizdech jsou určené pro děti ve věku 2-4 roky. Jsou rozdělené podle data narození (starší a mladší)

Vedoucí dětských skupin: Mgr. Jitka Záhrobská. Telefon: 606 113 664. E-mail: detskecentrumdracek@seznam.cz. Web: www.dcdracek.cz.

Stravování: Svačiny ve schválené výdejně v dětské skupině v přízemí, oběd v jídelně mateřské školy (200 metrů).

 

Názvy projektů:

Dětská skupina Nehvizdy 2, Dětská skupina Nehvizdy 3 a Dětská skupina Městys Nehvizdy

Dětské skupiny jsou zaregistrované na MPSV a zároveň jsou spolufinancovány dotací z Evropského sociálního fondu, z Operačního programu Zaměstnanost. Cílem projektu je snížit rozdíly v postavení můžu a žen na trhu práce. Na spolufinancování se podílí městys Nehvizdy a částečně rodiče.

 

Dětská skupina Nehvizdy 2

Vznik oprávnění u MPSV: 8.8.2016.

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008779

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Projekt je poskytován od 1.9.2018 do 31.8.2020.

Navazuje na projekt Dětská skupina Nehvizdy, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001988, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Odpovědná osoba: Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Dětská skupina Městys Nehvizdy

Vznik oprávnění 21.5.2018.

Záhájení provozu 1.9.2018 . Zahájení projektu: 1.4.2019

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_112/0011409. Projekt je poskytován od 1.4.2019 do 31.3.2022.

Poskytovatelem péče je Městys Nehvizdy, IČ: 00240524.

Odpovědná osoba: Ing. Jiří Poběrežský, starosta.

 

Dětská skupina Nehvizdy 3

Vznik oprávnění u MPSV: 8.8.2016.

Číslo projektu:  CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016573

Poskytovatelem péče je Základní škola a mateřská škola Nehvizdy, IČ: 75030365.

Projekt je poskytován od 1.9.2020 do 28.2.2022.

Navazuje na projekt Dětská skupina Nehvizdy 2, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008779, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.Ten navazuje na projekt Dětská skupina Nehvizdy, registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001988, který byl provozován od 1.9.2016 do 31.8.2018.

Odpovědná osoba: Dr. Luboš Rýdlo, ředitel ZŠ a MŠ Nehvizdy.

 

Místo poskytování služby dětských skupin: Základní škola, Pražská 14, Nehvizdy.

DS Nehvizdy 2 (a navazující DS Nehvizdy 3) : Tři pobytové místnosti se sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v přízemí.

DS městys Nehvizdy: Jedna pobytová místnost s odděleným sociálním zařízením pro děti a oddělenou šatnou v 1. patře.

Obě skupiny využívají tělocvičnu a klavírní místnosti v  1. patře a venkovní uzavřený dvůr s herními prvky.

 

Informace k dětským skupinám na školní rok 2019/2020

Provozní doba:Po- pá 7,30 – 14,30 a prodloužený provoz v rámci DC Dráček do 16,30 hodin (za poplatek dle ceníku-50,-Kč/odpoledne).

Ceník docházky 7,30- 14,30 hod.:

2.000,-Kč/ měsíc – docházka 5 dnů v týdnu

1.500,-Kč/měsíc – docházka 3 dny v týdnu

1.000,-Kč/měsíc – docházka 2 dny v týdnu

Částku za tuto docházku lze odečíst v daňovém přiznání dle zákona (cca 14.000,-Kč/rok).

Prodloužený provoz od 14,30 do 16,30 hodin v rámci DC Dráček: 50,-Kč/odpoledne.

Stravné: 65,-Kč/ den (oběd 45,-Kč, svačina dopolední 10,- Kč a odpolední 10,- Kč).

Docházka náhradníků (za nemocné děti-vždy předem oznámena): 100,-Kč/den (7,30-14,30), plus stravné dle ceníku (65,-Kč/den)

Rezervační poplatek při podpisu smlouvy na celý školní rok: 1.500,-Kč. Je nevratný. Slouží k nákupu pracovních pomůcek, materiálu a dárků.

Hygienické potřeby (kapesníky, jídelní ubrousky, toaletní papír a mokré ubrousky) se vybírají do spotřebování.

 

Informace k dětským skupinám na školní rok 2020/2021 (DS Nehvizdy 3 a Městys Nehvizdy)

Provozní doba:Po- pá 7,30 – 15,00 a prodloužený provoz v rámci DC Dráček do 17,00 hodin (za poplatek dle ceníku-50,-Kč/odpoledne).

Ceník docházky 7,30- 15,00 hod.: 3.000,-Kč. Částku za tuto docházku lze odečíst v daňovém přiznání dle zákona (cca 14.000,-Kč/rok).

Prodloužený provoz od 15,00 do 17,00 hodin v rámci DC Dráček: 50,-Kč/odpoledne.

Stravné: 65,-Kč/ den (oběd 45,-Kč, svačina dopolední 10,- Kč a odpolední 10,- Kč).

Docházka náhradníků (za nemocné děti-vždy předem oznámena): 150,-Kč/den (7,30-15,00), plus stravné dle ceníku (65,-Kč/den), plus případná odpolední docházka.

Rezervační poplatek při podpisu smlouvy na celý školní rok: 1.500,-Kč. Je nevratný. Slouží k nákupu pracovních pomůcek, materiálu a dárků.

Hygienické potřeby (kapesníky, jídelní ubrousky, toaletní papír a mokré ubrousky) se vybírají do spotřebování.

Neposkytujeme zkrácenou docházku. Důvodem je zřízení dětských skupin jako plnohodnotné výchovně – vzdělávací instituce (náhrada za nepřijetí do MŠ). Náš program je navazující a probíhá v týdenních blocích.                                                                                                                                                                               Provoz dětské skupiny je od 7,30 hod. (příchod max do 8,00 hod). a vyzvedávání je možné nejdříve ve 14,30 hodin, do 15,00 hodin (není možné vyzvednutí po obědě, bez spaní).

Zaměřujeme se na Montessori pedagogiku, logopedii a vývojové potřeby v pedagogicko-psychologických souvislostech. Individuální přístup umožňuje vzdělávání v malé skupině dětí - 12 dětí a 2 učitelky.

 

Provozní řád DS ZŠ 2 ZDE.

Ceník DS ZŠ 2 ZDE.

Plán výchovy a péče DS ZŠ 2 ZDE.

Provozní řád DS městys na školní rok 2019/2020 ZDE.

Ceník DS městys na škoní rok 2019/2020 ZDE.

Plán výchovy a péče DS městys na školní rok 2019/2020 ZDE.

Provozní řád DS Nehvizdy 3 ZDE.

Ceník DS Nehvizdy 3 ZDE.

Plán výchovy a péče DS Nehvizdy 3 ZDE.

Provozní řád DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Ceník DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.

Plán výchovy a péče DS městys na školní rok 2020/2021 ZDE.